Huiswerkbegeleiding


Drie vormen

 

Om elke leerling zo gericht mogelijk te kunnen begeleiden, bieden we vier vormen van huiswerkbegeleiding aan. Klik hieronder verder om erachter te komen welke vorm het beste bij de situatie van uw kind past. Of lees door om te weten te komen wat Orthopedagogische Studiebegeleiding Nijmegen verstaat onder huiswerkbegeleiding in de praktijk.

          Intensief      Specialistisch      Individueel

 

Wat verstaan wij onder huiswerkbegeleiding?

Wij bieden huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren uit Nijmegen en omstreken. Van Vmbo tot Gymnasium, van de brugklas tot het eindexamen. 

Onze huiswerkbegeleiding bestaat uit drie onderdelen:

1. Plannen en structureren
Met een coach maak je een middagplanning via het online plansysteem HOMi. Je leert vooruitplannen, gespreid een toets voorbereiden en realistische tijdsinschattingen maken.

2. Overhoren en controleren
We controleren het maakwerk en overhoren het leerwerk. Op deze manier wordt snel duidelijk welk onderdeel wel en welk onderdeel nog niet onder de knie is. 

3. Uitleggen
Moeilijke onderdelen van de stof worden een-op-een verder uitgelegd door een vakcoach.

Drie vormen

Om elke leerling zo gericht mogelijk te kunnen begeleiden, bieden we drie vormen van huiswerkbegeleiding aan. In de praktijk kijken we vooral naar de mate van zelfstandigheid en de aanwezigheid van vaardigheden op het gebied van organisatie en planning bij ons advies over welke vorm het meest passend is bij een leerling.

(Op onze locatie op het Stedelijk Gymnasium is nog een vierde vorm mogelijk, zie hieronder)

Intensief: 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben naast het reguliere onderwijs, hebben wij de Intensieve begeleiding. De intensieve vorm is er voor leerlingen zonder diagnose of leerlingen met bijvoorbeeld een diagnose dyslexie. Naast goede studiebegeleiding bieden we de leerling gerichte ondersteuning bij verschillende hulpvragen. De drie onderdelen, zoals hierboven beschreven, komen hierbij aan bod. Daarnaast worden met de leerling leerdoelen opgesteld waar bij OSN aan gewerkt wordt.

Specialistisch:

Speciaal voor leerlingen die het extra zwaar hebben op het regulier middelbaar onderwijs vanwege bijvoorbeeld een diagnose als ADHD of autisme en die in het kader van de Wet Passend Onderwijs in het reguliere onderwijs blijven, hebben wij Specialistische begeleiding. Deze vorm verschilt van de Intensieve vorm, doordat er nog meer ruimte is om een-op-een met de leerling aan de slag te gaan. Daarnaast is er ook meer aandacht en tijd voor het gedrag van leerlingen, het welbevinden, sociale vaardigheden, assertiviteit, omgaan met emoties et cetera In de vorm van coachgesprekken wordt hier onder andere aandacht aan besteed. We werken aan de hand van een op maat gemaakt handelingsplan waarin we beschrijven hoe uw kind het best begeleid kan worden.

Individueel:

De individuele begeleidingsvorm is niet in een groep, maar een-op-een met een persoonlijke begeleider. Specifieke hulpvragen worden aangepakt. Hierbij kan gedacht worden aan het leren plannen, het ontwikkelen van leerstrategieƫn, het leren om jezelf te controleren et cetera. Het ontwikkelen van vaardigheden staat hierbij centraal.

De individuele begeleiding kan op onze locaties plaatsvinden, maar ook op een locatie naar wens. De begeleiding kan gegeven worden op maandag tot en met vrijdag.
 
* De individuele begeleiding duurt 50 minuten, exclusief opstart en afsluiting.

Regulier:

De reguliere studiebegeleiding wordt momenteel alleen aangeboden op onze locatie Stedelijk Gymnasium. Deze vorm van begeleiding is er voor leerlingen die al behoorlijk zelfstandig zijn in het creƫren van overzicht en plannen van de schooltaken, maar die nog ondersteuning nodig hebben bij de uitvoering hiervan. Bij deze vorm van begeleiding worden leerlingen minder intensief ondersteund dan bij de andere vormen.

Klik hier voor alle tarieven.

Waar zitten wij in Nijmegen e.o.?

 • Locatie Molenveldlaan
  Molenveldlaan 59
  6523 RJ Nijmegen
 • Locatie Groesbeeksedwarsweg
  Groesbeeksedwarsweg 165
  6521 DG Nijmegen
 • Locatie Montessori College Nijmegen
  Kwakkenbergweg 27
  6523 MJ Nijmegen
 • Locatie Montessori College Groesbeek
  Spoorlaan 16
  6562 AM Groesbeek
 • Locatie Stedelijk Gymnasium Nijmegen
  Kronenburgersingel 269
  6511 AS Nijmegen
 • Locatie Citadel College (locatie Griftdijk)
  Griftdijk Noord 9a
  6663 AA Lent

Partners

Studiebegeleiding Nijmegen   Logo van partner het Montessori College in Nijmegen   Het Logo van Hoge & Partners logo clubadventure  logo sgn 2  logo citadel college  HOMi.nu

Erkend leerbedrijf

Het logo van de Hogeschool Arnhem Nijmegen    Het logo van Fontys Hogescholen    Het logo van Calibris. OSN is een erkend leerbedrijf.   logo radboud