Nieuwsbrief juli 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het schooljaar loopt alweer ten einde. Wij vinden het belangrijk om onszelf als professionals te blijven ontwikkelen. De afgelopen periode hebben we dat gedaan door een congres te volgen over stress en coping. Zoals u van ons gewend bent delen wij deze kennis graag met u als ouder/verzorger. We hopen dat u hier thuis ook wat mee kunt doen.

Stress
Wat is stress?
Stress betekent kort gezegd spanning of druk. Als iemand te veel stress heeft, kan dit zorgen voor zowel lichamelijke als mentale klachten. Hierbij kunt u denken aan vermoeidheid en verminderd concentratievermogen. Wanneer er sprake is van langdurige stress, kan dit in een burn-out resulteren. Alle waarschuwingssignalen van stress zijn dan door een persoon genegeerd (zie onderstaande tabel).

Stress heeft als term een negatieve lading, maar stress kan ook positief zijn. Stress kan zorgen voor een scherpe focus en tijdelijk beter functioneren. De mate waarin je stress aankan, wordt ook wel window of tolerance genoemd. Binnen deze grenzen is de stress die je ervaart positief/veilig. Het gevoel en verstand van een persoon zijn in harmonie. Stress wordt negatief op het moment dat je spanning te hoog is en je spanning buiten de
grenzen van de window of tolerance is. Je kan dan in een overactieve staat (vechten-vluchten) of juist in een passieve staat (bevriezen) terecht komen.

Hoe herken je stress?
In de volgende tabel zie je verschillende waarschuwingssignalen van stress.

Slecht slapen Huilbuien Hoofdpijn Gebrek aan concentratie
Minder productief Prikkelbaar Onregelmatige hartslag Vergeetachtig
Emotioneel instabiel Vermoeidheid Pijnlijke spieren Maag-darm problemen
Gevoel van hulpeloosheid Gevoel van vervreemding Angst Onzekerheid

Coping
Wat is coping?
Coping is de wijze waarop mensen met stressvolle omstandigheden omgaan. De manier van coping is per persoon verschillend en hangt af van iemands vaardigheden en persoonlijkheid. Goede coping strategieën maken je weerbaar tegen stress.

Welke coping strategieën zijn er in het hanteren van stress?
Er kunnen verschillende manieren van coping onderscheiden worden. Iedere strategie brengt voordelen en nadelen met zich mee. Welke coping strategie het beste voor iemand werkt, hangt af van de situatie en de persoon. Daarbij is het vooral van belang dat er sprake is van een goede balans. Te veel een bepaalde coping hanteren, kan een averechts effect hebben. De verschillende coping strategieën staan hieronder schematisch weergegeven. De positieve kanten en negatieve kanten in het omgaan met stress worden hierbij genoemd.

Soorten coping Positief Negatief
Actieve coping Oplossingsgericht
De stress actief aanpakken
Hard werken, terwijl eigen invloed beperkt is
Passieve coping Nadenken over het probleem Veel piekeren, waardoor je in cirkeltjes blijft denken
Verzachtende coping Gericht op zelfzorg, tot rust komen Sneller gebruik van verdovende middelen
Vermijdende coping Focus op jezelf Dingen uit de weg gaan, 'ja' zeggen, maar 'nee' doen
Expressie van emotie Uiting van emotie, opluchting Voor anderen kan dit vervelend zijn
Sociale steun Hulp zoeken in omgeving Er vooral voor anderen zijn en eigen behoeften verwaarlozen
Troost zoeken Troosten met gedachten als 'het komt wel goed' Opgeven, niks meer doen

Praktische tips
Onderstaande praktische tips kunnen zeer behulpzaam zijn bij het omgaan met stress. Hiermee kun
je de grenzen van de window of tolerance vergroten om beter om te kunnen gaan met de mate van
stress. Je kunt zowel fysieke als mentale handelingen toepassen.

Fysiek Mentaal
Eet gezond en drink genoeg water Maak een to-do lijst: breng hiermee structuur aan
Zorg dat je voldoende slaapt Maak een fuck-it lijst: dingen die je niet per sé hoeft te doen en dus kunt laten gaan
Zorg voor veel beweging Accepteer dat je stress ervaart: het mag er zijn, maar verleg je focus op wat echt van belang is
Probeer je schermtijd te verminderen, neem echt rust zonder al te veel prikkels Focus op het goede: richt je aandacht op positieve dingen 
Doe ademhalingsoefeningen Ga aan de slag met dingen waar je zelf invloed op uit kunt oefenen, accepteer de dingen waar je niets aan kunt veranderen
Zorg goed voor jezelf,
neem de tijd voor ontspanning
Zorg goed voor jezelf, neem de tijd voor ontspanning

We hopen dat u het interessant vond om te lezen. U kunt altijd bij ons terecht met uw zorgen over de mate van stress en/of coping van uw kind. We kunnen dan bespreken wat wij hierin kunnen betekenen of in hoeverre een gerichte behandeling wenselijk is. Er zijn namelijk verschillende soorten behandelmethoden voor stress die worden uitgevoerd door professionals.

Een fijne zomer gewenst,

Ook namens alle locatieleiders,

Mirthe van Leeuwen
Roderick Brenninkmeijer

Nieuwsbrief januari 2021

Klik hier voor de nieuwsbrief in PDF-formaat.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

2021 is alweer een week oud! 2020 was een bijzonder jaar in vele opzichten. Door de coronacrisis hebben wij ons als organisatie in een sneltreinvaart ontwikkeld in het verzorgen van online begeleiding. Helaas zitten we nu als land opnieuw in lockdown en betekent dit dat we de begeleiding alweer een paar weken deels online moeten verzorgen. We hebben gelukkig wel gemerkt dat we de online begeleiding nu sneller dan tijdens de eerste lockdown georganiseerd hadden en ook sneller kunnen schakelen tussen online en fysieke vormen van begeleiding. Desondanks hopen we natuurlijk dat we al onze leerlingen snel weer fysiek mogen verwelkomen op onze locaties!

De crisis heeft er ook voor gezorgd dat we als team nog bewuster zijn gaan stilstaan bij wie wij zijn, wat wij voor leerlingen willen en kunnen betekenen en hoe we hierin onderscheidend zijn van andere organisaties in dezelfde branche. Begin 2020 hebben wij u een informatiebrief over ‘het puberbrein’ gestuurd, naar aanleiding van een congres dat wij hebben gevolgd. Sindsdien hebben wij niet stilgezeten en hebben wij ons verder ontwikkeld door middel van scholing op het gebied van mindsetontwikkeling. In deze informatiebrief willen wij jullie graag in het kort meenemen in de inzichten die wij hebben opgedaan en hoe wij dit toepassen in de begeleiding van onze leerlingen.

nieuwsbrief januari 2021 afbeelding 1

We kennen allemaal de term ‘mindset’ wel en iedereen heeft er wel bepaalde ideeën bij, maar voor velen is het toch een abstracte, moeilijk te vatten verzamelterm. Het is gelinkt aan ‘positief zijn’, ‘doorzetten’, ‘focussen op het proces’… maar hoe kom je dan precies aan een goede, groeigerichte mindset en wat levert het je nou eigenlijk op? Voor onze organisatie is mindsetontwikkeling het afgelopen jaar écht gaan leven en heeft het een veel inhoudelijkere betekenis gekregen. Ondertussen is onze mindsetvisie doorgesijpeld in de organisatie, via de locatieleiders naar de coaches en vervolgens naar waar het ons vooral om te doen is: de leerlingen! Wat hebben we dan geleerd en hoe passen we dat toe?

De definitie van mindset die wij binnen OSN hanteren is de volgende: “de overtuiging die mensen hebben over hun intelligentie, kwaliteiten en talenten – en de veranderbaarheid daarvan.” Een groeimindset is de overtuiging die leidt tot optimisme en doorzettingsvermogen, dat je gelooft dat als je je best doet, het een beetje beter wordt. We zijn ons bewust geworden van de plasticiteit van de hersenen, dé verantwoording van een ontwikkelingsgerichte groeimindset. Iedereen kan zich namelijk ontwikkelen, het staat niet vast wat je kunt, je kunt zelf kiezen welke vaardigheden je gaat ontwikkelen door te oefenen. Zo stimuleer je je hersenen om nieuwe verbindingen te leggen tussen neuronen, bestaande verbindingen te versterken om zo impulsen sneller door te kunnen geven. Naar leerlingen toe proberen we dit inzicht te verwoorden door te benoemen dat je je hersenen kunt trainen door te oefenen, net als dat je dat bij sporten kan met je spieren. Je hersenen kun je dus zien als een spier!

We zijn ons een stuk bewuster geworden van ons taalgebruik, omdat in taal - vaak ongemerkt - een vaste mindset verweven zit. Denk hierbij aan beeldspraak zoals: ‘de appel valt niet ver van de boom’ welke we proberen te vervangen door meer groeigerichte uitspraken als ‘oefening baart kunst’. Los van uitspraken proberen we ook in gedrag een positief rolmodel voor onze leerlingen te zijn. We stimuleren onze coaches dit schooljaar des te meer om in het werk uitdagingen aan te gaan en bijvoorbeeld ook leerlingen te helpen met een vak waar ze in eerste instantie zelf niet zo zeker van zijn. Onder het mom van: ‘kom, we gaan samen eens kijken of we eruit komen’ en zo de leerling te laten zien dat wij ook geen alwetenden zijn, maar door met een open blik en door het aangaan van uitdagingen veel kunnen leren – en zijzelf ook! Om de leerlingen nog wat concreter mee te nemen in het idee van ‘oefening baart kunst’ kan het volgende filmpje waarin iemand leert fietsen op een fiets waarbij het stuur andersom gemonteerd is, helpend zijn: https://www.talentontwikkeling.com/blog/groeimindset-ontwikkelen/ (helemaal naar beneden scrollen).

nieuwsbrief januari 2021 afbeelding 2

We zijn ons het afgelopen jaar nog bewuster geworden van een ander aspect met betrekking tot mindset, namelijk dat het voor een leerling, om tot leren te kunnen komen, essentieel is dat hij zich veilig voelt. Als je brein onveiligheid detecteert (heel vroeger in de vorm van gevaarlijke dieren zoals leeuwen en slangen, tegenwoordig meer op sociaal vlak bijvoorbeeld in de vorm van teleurgestelde ouders of een docent die boos wordt), dan worden andere breinfuncties op non-actief gezet en er is dan geen ruimte meer voor leren. We kunnen in ons gedrag kleine veranderingen aanbrengen waardoor het brein van de leerling veiligheid gaat ervaren, namelijk door hem meer status en autonomie te laten ervaren. Dit doen we bij OSN concreet door leerlingen inspraak te geven in hun eigen leerproces. Door middel van vragen stellen kan een leerling tot een keuze komen hoe hij wil leren. Als een leerling dit lastig vindt, is het voor leggen van een aantal keuzes een optie. Ook complimenten en procesgerichte feedback geven helpt bij het verhogen van ervaren status, zoals: ‘Wat heb je hard gewerkt! Jouw aanpak was effectief, hoe pakte je het aan?’

Dit inzicht, over het belang van veiligheid om tot leren te komen, heeft er ook voor gezorgd dat we nog meer achter onze persoonlijke benadering van de leerlingen bij OSN staan. We nemen de tijd om een leerling echt te leren kennen, vinden het belangrijk dat de sfeer positief is, dat een leerling zich bij ons op zijn gemak voelt en willen graag weten wat de leerling naast school nog meer bezighoudt. Als een leerling niet lekker in zijn vel zit is dit namelijk van grote invloed op het schoolse presteren.

Tot slot benoemen we graag nog een aantal andere aspecten waarin ons herziene mindsetbeleid terug te zien is. We stimuleren onze leerlingen om zich te focussen op hun eigen proces, en zich niet te vergelijken met anderen. Cijfers gebruiken wij als bron van informatie over het leerproces, in plaats van dat het wordt gezien als een eindstation. Daarnaast proberen we bij onze leerlingen te onderzoeken waaraan ze succes- en faalervaringen toeschrijven. We proberen ze er naartoe te bewegen dat ze zoveel mogelijk aan zichzelf (intern) toeschrijven, dit maakt dat een mislukking omgebogen wordt tot een leerervaring in plaats van de moed verliezen. Zo bereiken ze uiteindelijk juist meer en worden ze bevestigd in het nut van een groeimindset. Tot slot benadrukken we veelvuldig naar leerlingen toe het belang van fouten maken: Fouten maken is nodig om te leren. Als iets even niet loopt zoals de leerling gedacht had, bespreken we wat hij hiervan geleerd heeft en hoe hij dit de volgende keer wil aanpakken.

Kaily, Rabab, Anne, Jolien, Desi, Jeroen, Janne, Mirthe & Roderick

Nieuwsbrief december 2019

Desi van Rienen

Als student Pedagogische Wetenschappen heb ik drie jaar geleden bij OSN gesolliciteerd en ben ik een tijd werkzaam geweest als studiecoach. Tussendoor ben ik er een jaartje tussenuit geweest om mijn master Orthopedagogiek af te kunnen ronden. In deze tijd merkte ik dat ik het nauwe contact met de leerlingen en de prettige werksfeer bij OSN miste, waardoor ik na mijn afstuderen besloot om terug te komen. Toen ik vervolgens in de loop van dit schooljaar de baan als locatieleider aangeboden kreeg, heb ik dan ook volmondig  ‘ja’ gezegd! In mijn werk vind ik het belangrijk om een goede relatie op te bouwen en te behouden met de leerling en te kijken vanuit zijn of haar mogelijkheden. Daarbij houd ik graag rekening met zijn of haar individuele (onderwijs)behoeften, zodat we samen de leerling kunnen laten groeien op zijn of haar eigen tempo.

Waar zitten wij in Nijmegen e.o.?

 • Locatie Molenveldlaan
  Molenveldlaan 59
  6523 RJ Nijmegen
 • Locatie Mondial College 
  Leuvensbroek 3001
  6546 TD Nijmegen
 • Locatie Montessori College Nijmegen
  Kwakkenbergweg 27
  6523 MJ Nijmegen
 • Locatie Montessori College Groesbeek
  Spoorlaan 16
  6562 AM Groesbeek
 • Locatie Stedelijk Gymnasium Nijmegen
  Kronenburgersingel 269
  6511 AS Nijmegen
 • Locatie Citadel College (locatie Griftdijk)
  Griftdijk Noord 9a
  6663 AA Lent

Partners

Studiebegeleiding Nijmegen   Logo van partner het Montessori College in Nijmegen   Het Logo van Hoge & Partners logo clubadventure  logo sgn 2  logo citadel college  HOMi.nu  Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Erkend leerbedrijf

Het logo van de Hogeschool Arnhem Nijmegen    Het logo van Fontys Hogescholen    Het logo van Calibris. OSN is een erkend leerbedrijf.   logo radboud